Wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy.

urlop wypoczynkowy

Wiele osób zadaje sobie pytanie o długość przysługującego im urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy dopiero rozpoczęły one swoją karierę zawodową, natomiast w określonym przedsiębiorstwie czy organizacji pracują przez okres maksymalnie jednego roku.

Na szczęście jak uczą nas fachowcy z biura EFECTIVO istnieje prosta metoda określenia długości przysługującego takim pracownikom okresu wolnego od pracy – przedstawimy ją w ramach dzisiejszego artykułu.

Na samym początku przyjąć należy do wiadomości, że po przepracowaniu na danym stanowisku pracy określonego przez pracodawcę okresu minimalnego, zatrudniony wraz z upływem każdego kolejnego miesiąca nabywa prawo do 1/12 urlopu przysługującego w przypadku przepracowania całego roku kalendarzowego. Biorąc pod uwagę fakt, że określona prawnie długość takiego urlopu wypoczynkowego wynosi dwadzieścia dni, łatwo policzyć można, iż każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, który spędzimy na wykonywaniu swoich obowiązków służbowych jest równoważny 1,66 dnia wypoczynku. I tak, osoby, które w swojej pierwszej pracy przepracowały pełne 6 miesięcy ubiegać się mogą o urlop o długości 9,96 dnia, co w zaokrągleniu daje 10 dni wolnych od pracy. Każdy kolejny kwartał to równowartość pięciu dni urlopu wypoczynkowego.

Pamiętać także należy, iż Polskie prawo dopuszcza ubieganie się o tak zwany ekwiwalent pieniężny z tytułu niewykorzystanego prawa do wypoczynku. W sytuacji, gdy w danym miejscu pracy zatrudnieni byliśmy przez cały rok kalendarzowy, od pracodawcy domagać się więc możemy wypłacenia równoważności 20 dni pracy. Brak również jakichkolwiek przeszkód, aby zdecydować się na opcję połowiczną, a więc wykorzystanie połowy lub sprecyzowanej przez nas części urlopu w sposób tradycyjny, a więc na wypoczynku, natomiast jego pozostałą część zamienić na ekwiwalent pieniężny, który to bezsprzecznie pomoże nam w niejednej trudnej sytuacji finansowej. Wiele osób traktuje zrzeczenie się z urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy jako sposób na podreparowanie domowego budżetu, sfinansowanie najistotniejszych inwestycji, czy też opłacenie najistotniejszych zaległości. Nie istnieje bowiem obowiązek pełnego wykorzystania przysługującego nam czasu wolnego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego rozłożyć można również na godziny. W tym celu należy pomnożyć wartość 1,66 dnia (okres urlopowy przysługujący osobom wypełniającym swoje obowiązki pracownicze przez okres jednego miesiąca) przez 8 godzin pracy wykonywanej w ciągu dnia. Dla jednego miesiąca kalendarzowego długość urlopu wynosi więc trzynaście godzin oraz dwadzieścia osiem minut. Wartość ta jest niezwykle istotna w sytuacji, gdy pragniemy czas ten rozłożyć na krótsze okresy i wykorzystać okres urlopowy na kilkugodzinne wizyty u lekarza, wyjazdy poza miasto, czy zmierzenie się z domowymi obowiązkami. Istotną informacją jest fakt, iż po przepracowaniu ponad 10 lat w danym zakładzie pracy, pracownik nabywa prawo do dłuższego urlopu, który jest o sześć dni dłuższy od okresu podstawowego, a więc wynosi aż 26 dni. Jak więc widać, systematyczność oraz stabilność zatrudnienia ze wszech miar popłaca!