Pracujesz w Niemczech? Musisz odprowadzić trzy podatki

Na osobach, które legalnie pracują w kraju naszych zachodnich sąsiadów również ciąży obowiązek podatkowe. Inaczej niż w Polsce trzeba tam zapłacić aż trzy podatki.

Osoby, które zamierzają zawodowo zajmować się pracą w Niemczech w pierwszej kolejności powinny zadbać o wyrobienie sobie karty podatkowej. Jest ona wyrabiana przez odpowiednik naszego urzędu gminy. Pracownik najemny musi przestawić ją swojemu pracodawcy by ten miał możliwość odprowadzenia podatku dochodowego.

W Niemczech pobierane są aż trzy podatki

Podobnie jak w Polsce również w Niemczech obowiązuje progresywna skala podatkowa. Tam samo jak i u nas jest kwota zwolniona z obowiązku odprowadzenia zobowiązania względem państwa. W skład podatku wchodzą wszystkie dochody pracującego, nawet te niezwiązane z pracą na zatrudnienie.

Rozliczyć się z fiskusem można do 31 maja

Należy pamiętać, że składanie deklaracji odbywa się trochę inaczej niż w Polsce. Tam rodzaj składanego formularza zależy między innymi od stanu cywilnego oraz liczby i wieku dzieci. Osoby pracujące w Niemczech w ramach deklaracji muszą opłacić również podatek dochodowy, kościelny oraz solidarnościowy.

Zwrot podatku tylko dla osób posiadających kartę podatkową

Ostateczny termin rozliczania się z tamtejszym fiskusem upływa 31 maja następnego roku podatkowego. Na podstawie złożonych deklaracji urząd skarbowy podejmuje ostateczną decyzję o konieczności zapłacenia lub zwrotu nadpłaconej zaliczki.

Zwrot może otrzymać jedynie pracownik, który mieszka w Niemczech powyżej pół roku lub jeżeli przebywa krócej to dochody z pracy muszą stanowić 90% wszystkich uzyskanych przez podatnika.

W praktyce kwota wolna od podatków jest bardzo wysoka, więc większość początkujących podatników otrzyma zwrot nadpłaty podatku.

Osoby, które otrzymają od urzędu skarbowego decyzję o zwrocie podatku muszą posiadać niemiecką kartę podatkową lub zastępcze zaświadczenie podatkowe. W innym wypadku nie zostanie ono wypłacone.