O czym musisz pamiętać prowadząc księgowość w swojej firmie?

Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej nie jest zadaniem łatwym. Poza obowiązkami wynikającymi z profilu prowadzonego przedsięwzięcia, a więc świadczeniem usług czy oferowaniem podmiotom zainteresowanym towarów, w swoje ręce musimy także wziąć aspekty finansowe. Jeżeli nie możemy pozwolić sobie na zatrudnienie księgowej, to właśnie do nas należy obowiązek odpowiedniego przygotowania dokumentacji, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, czy w końcu – rozliczanie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym.

Zadaniem bezsprzecznie najistotniejszym jest ustalenie już na samym początku prowadzenia firmy formy rozliczania się z uzyskiwanych dochodów. To właśnie od niej zależy, czy zakupić będzie trzeba dokumenty niezbędne do rozliczania się na zasadach ogólnych (mowa tu przede wszystkim o księdze przychodów i rozchodów, dziennym zestawieniu przychodów oraz drukach faktur), w oparciu o podatek liniowy, czy też o ryczałt. Każda z wybranych form wymusza inny sposób prowadzenia księgowości, choć pokusić się można o pewną generalizację – wszystkie one wymagają wykazania uzyskanych w danym miesiącu przychodów, poniesionych kosztów, ewentualnych strat, czy też sprecyzowania wydatków związanych z nabyciem niezbędnych materiałów lub korzystaniem ze związanych ze specyfiką firmy usług.

Kolejną kwestią o jakiej nie możemy zapomnieć jest terminowość w prowadzeniu księgowości. Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i Urząd Skarbowy należne im pieniądze otrzymać muszą do określonego dnia miesiąca, a przekroczenie ustalonej daty wiązać się będzie z ryzykiem poniesienia kary za zwłokę. Warto więc zapisać w podręcznym kalendarzu czy też w organizerze online dwie daty kluczowe – 10. oraz 20. dzień miesiąca. Ten pierwszy wyznacza termin, do którego na konto ZUSu wpłynąć powinny należne składki ubezpieczeniowe (zdrowotne, chorobowe, wypadkowe), zarówno za przedsiębiorcę jak i za zatrudnionych przez niego pracowników. Druga z dat jest ostatecznym terminem rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych przychodów. Co jednakże istotne, cyfryzacja znacznie ułatwiła regulowanie należności, jako że zamiast spędzać długie godziny w kolejkach do kas, w chwili obecnej obydwu wpłat dokonać możemy nie wychodząc z domu lub biura, dokonując przelewu na podany na stronie ZUS lub US numer konta. Jeżeli decydujemy się na rzeczone rozwiązanie, nie można też zapomnieć o konieczności zapisania na dysku komputera potwierdzenia dokonania transakcji a następnie – wydrukowania go. Będzie to dla nas podstawowy dokument w przypadku, gdy pojawi się konieczność udowodnienia, iż wszelkiego rodzaju składki oraz podatki opłacane były w ustalonych terminach.

Prowadząc własną działalność gospodarczą i biorąc na siebie obowiązek prowadzenia księgowości regularnie sprawdzać powinniśmy także portale finansowe i prasę branżową, z których to dowiemy się o najnowszych zmianach w obowiązującym prawie oraz dodatkowych obowiązkach jakie spełnić należy czy to z początkiem danego roku kalendarzowego, czy to po przekroczeniu określonego progu dochodów. Prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej wymaga od podatnika na przykład, aby nabył kasę fiskalną po trzech miesiącach od momentu przekroczenia obrotu równego dwudziestu tysiącom złotych (jeżeli obowiązek taki nie został na niego narzucony w momencie zakładania firmy z tytułu specyfiki prowadzonej działalności). Znajomość przepisów prawnych dotyczących odnoszących się bezpośrednio do firmy jaką prowadzimy z całą pewnością ułatwi nam prowadzenie księgowości oraz umożliwi ubieganie się o korzystne ulgi.