O czym musisz pamiętać starając się o pozyskanie funduszy unijnych dla swojej firmy?

Dotacje i fundusze unijne okazać się mogą łabędzim śpiewem dla wszystkich przedsiębiorców, którzy planują rozwinąć swoją działalność biznesową jednocześnie nie posiadając wystarczającej ilości funduszy inwestycyjnych, aby określone projekty wcielić w życie.

Pieniądze oferowane przez Unię Europejską stanowią także znaczne ułatwienie dla początkujących biznesmenów dopiero otwierających własną firmę czy zakład produkcyjny. O czym należy jednakże pamiętać, starając się o pozyskanie środków unijnych. aby starania o niemałe sumy dotacji nie skończyły się fiaskiem?

EuropointJak radzą specjaliści z firmy Europoint zajmującej się szkoleniami z zakresu pozyskiwania środków unijnych i przetargów, na samym początku skupić się należy przede wszystkim na opracowaniu wiarygodnego, możliwego do zrealizowania oraz dokładnego planu projektu inwestycyjnego, na który pragniemy pozyskać fundusze. Specjaliści decydujący o udzieleniu pożyczki (zwrotnej lub bezzwrotnej) na otwarcie lub rozwinięcie prowadzonej firmy muszą bowiem zostać poinformowani na co planujemy przeznaczyć otrzymane wsparcie finansowe. Poza ogólnym opisem charakterystyki planowanej inwestycji pokusić się więc powinniśmy także o opracowanie szacunkowego kosztorysu określającego wydatki, których należy dokonać celem pozyskania niezbędnych materiałów, towarów, czy specjalistów. Nie zapominajmy także o przedstawieniu przewidywanego zwrotu z poczynionej inwestycji oraz uzasadnienia, dlaczego to właśnie my powinniśmy otrzymać dotację unijną z określonych funduszy. Zawarcie wszystkich tych elementów w przedstawionym komisji projekcie na pewno zbliży nas do ostatecznego sukcesu jakim będzie umożliwienie nam realizacji planu biznesowego.

Nie możemy także zapomnieć o fakcie, iż udzielenie funduszy unijnych wiąże się z koniecznością odbycia podstawowego szkolenia dotyczącego zarządzania nimi. Ma ono na celu zapobiec marnotrawieniu otrzymanych środków oraz pomóc w maksymalizacji osiąganych dzięki ich inwestycji zysków. Mimo, że szkolenia nie trwają długo (maksymalnie kilka dni), to ich odbycie jest konieczne, aby środki o które się ubiegamy zostały przelane na nasze konto bankowe.

Kwestią kolejną, o której zapominają przede wszystkim młodzi przedsiębiorcy jest konieczność gromadzenia paragonów oraz faktur dokumentujących poczynione na rzecz firmy wydatki. To właśnie na ich podstawie właściciel przedsiębiorstwa może dowieść, iż uzyskane przez niego fundusze unijne spożytkowane zostały zgodnie z przedstawionym komisji biznesplanem. Przed końcem okresu pożyczkowego w naszej firmie zagościć mogą także kontrolerzy unijni, którzy to sprawdzą stan faktyczny firmy i zestawią go z zaakceptowanym projektem celem określenia, czy przedsiębiorcy udało się osiągnąć wszystkie założone w nim celem.

Bardzo często mogą oni także poprosić o przedstawienie dokumentacji wydatków poczynionych na otwarcie lub modernizację firmy. W sytuacji, gdy wszelkie koszty były właściwie ewidencjonowane, natomiast założenia projektu zostały odpowiednio wypełnione – kontrolerzy podjąć mogą decyzję o całkowitym umorzeniu pożyczki udzielonej właścicielowi firmy. W przeciwnym wypadku może zaistnieć konieczność spłaty całości lub określonej części pozyskanych funduszy unijnych.