Co trzeba uwzględnić przy wykonywaniu kosztorysu budowlanego?

Planując realizację inwestycji budowlanej, która to w założeniach ma pozwolić nam rozwinąć zakres swojej działalności oraz dotrzeć do większej niż obecna liczby klientów konieczne jest sporządzenie kompleksowego kosztorysu. Mówiąc najprościej, jest to zestawienie wszystkich najistotniejszych wydatków jakie będziemy musieli ponieść, aby możliwa była finalizacja projektu. Jak mówią eksperci z poznańskiej firmy świadczącej usługi kosztorysowe – Nadzory – Piotrowski, właściciele firm, którzy do tej pory nie mieli styczności z przedsięwzięciami stricte budowlanymi niejednokrotnie są zaskoczeni kompleksowością takiego kosztorysu – nie jest to bowiem wyłącznie spis orientacyjnych cen materiałów, robocizny i wyposażenia, a kompleksowa dokumentacja, plany odnoszące się do realizacji inwestycji oraz prognozy eksperckie. W niniejszym artykule przedstawimy podstawowe części składowe właściwie opracowanego kosztorysu oraz poinformujemy dlaczego są one istotne z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy jak i ekipy odpowiedzialnej za budowę, renowację lub modernizację obiektu.

Jednym z kluczowych elementów każdego kosztorysu jest tak zwana dokumentacja projektowa. To właśnie dzięki niej możliwe jest ustalenie choćby ogólnej specyfiki realizowanej inwestycji, określenie jej przeznaczenia, jak też identyfikacja kolejnych etapów prac nad nią. W tym miejscu wyróżnić należy między innymi projekt budowlany, rekomendacje odnośnie technologii, materiałów oraz narzędzi, jakie należałoby wykorzystać celem wykonania projektu, jak również wstępną inwentaryzację. Wszystkie te informacje w znacznym stopniu ułatwią ekspertom określenie ceny poszczególnych faz realizacji, co z kolei da nam możliwość ustalenia ile kosztować będzie nas cała inwestycja i czy jesteśmy w stanie się jej podjąć biorąc pod uwagę posiadane rezerwy finansowe.

Kolejnym dokumentem, który warto uwzględnić w odpowiednio przygotowanym kosztorysie jest tak zwany przedmiar robót, który to jest ni mniej ni więcej niż dokładnym planem prac, które to wykonane mają zostać przez zakontraktowanych profesjonalistów, począwszy od dokonania wstępnych pomiarów i wylania fundamentów, aż po prace wykończeniowe oraz dekoracyjne. Im więcej szczegółów znajdzie się w takim zestawieniu, z tym większą dokładnością będziemy w stanie oszacować wydatek niezbędny na doprowadzenie projektu do szczęśliwego końca. Warto także zasięgnąć rady eksperta odnośnie faz budowy lub renowacji, które wykonane muszą zostać jedne po drugich oraz tych, których realizacja może zostać przesunięta w czasie. Pozwoli nam to stopniowo finalizować przedsięwzięcie, jednocześnie w pełni kontrolując stan naszego budżetu.

Przedsiębiorca, wcielający się podczas realizacji projektu w rolę inwestora może także podjąć decyzję o przygotowaniu tak zwanych założeń wyjściowych, które to stanowią jego oczekiwania dotyczące jakości i ilości wykorzystanych materiałów, kompetencji jakimi legitymować się powinni pracownicy zatrudnieni do budowy lub renowacji obiektu, jak też terminów, w jakich kolejne fazy przedsięwzięcia powinny zostać zakończone. Dzięki pełnej dokumentacji zarówno szacowanie kosztów jak i realizacja poszczególnych faz inwestycji przebiegać będą sprawniej oraz efektywniej. Warto więc uwzględnić jej przygotowanie podczas opracowywania kosztorysu budowlanego!